Hampton by Hilton w łódzkim kompleksie Hi Piotrkowska, zarządzanym przez Master Management Group, z certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent

Budynek hotelu Hampton by Hilton, wchodzący w skład kompleksu Hi Piotrkowska, łączącego funkcje biurowe i handlowe w ścisłym centrum Łodzi, uzyskał certyfikat Breeam in Use na poziomie Excellent. Wcześniej podobnej ocenie podany został cały wielofunkcyjny obiekt, słynący z nowoczesnych przestrzeni i najwyższego budynku biurowego w regionie. Zarządcą Hi Piotrkowska jest Master Management Group, a doradcą przy obu certyfikacjach była specjalizująca się w zielonym budownictwie i certyfikacjach ekologicznych spółka JWA.

Uzyskana certyfikacja ma status In-Use, a zatem w pełni potwierdza poziom odpowiedzialności ekologicznej obiektu, określony w projekcie i wstępnych prognozach. Wymagania certyfikacji BREEAM In-Use skupiają̨ się̨ na ograniczeniu zużycia energii i wody, a także negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, poprzez minimalizację ilości odpadów i generowanych zanieczyszczeń́. Wdrożenie wymagań́ restrykcyjnej certyfikacji, określonych przez międzynarodową instytucję certyfikującą, nie tylko sprawia, że staje się on bardziej przyjazny dla mieszkańców miasta i jego użytkowników, ale ma znaczenie również dla inwestora, obniżając koszty utrzymania i podnosząc jego wartość.

- Inwestycja reprezentuje wysoki poziom odpowiedzialności środowiskowej, co należy uznać za dużą zasługę firmy zarządzającej i biura architektonicznego PRC Architekci, autora projektu zarówno budynku, jaki wnętrz hotelu – mówi Sylwia Bieda, Green Building Specialist z JWA. Wspólnie określiliśmy rekomendacje, które pozwoliły osiągnąć jeszcze wyższy wynik certyfikacji. Wciąż czeka nas etap BREEAM IN-USE Part. 2, o który można się starać po 12 miesiącach użytkowania. On pozwala skupić się na dogłębnej analizie zużyć mediów i wyznacza cele w zakresie obniżenia zużyć energii wody oraz efektywności podejmowanych działań. Pełna certyfikacja, którą prowadzimy dla Master Management Group jest przykładowym postępowaniem zaangażowanego i odpowiedzialnego inwestora, który stawia sobie za cel wysoki poziom ekologii w swoich obiektach podkreśla Sylwia Bieda.

Master Management Group – zarządzający wielofunkcyjnym kompleksem Hi Piotrkowska dowodzi, że ekologię traktuje niezwykle odpowiedzialnie.

- Uzyskana certyfikacja jest ważnym elementem naszej polityki zrównoważonego rozwoju, którą konsekwentnie realizujemy w całym portfolio obiektów wielu formatów, zarządzanych przez Master Management Group w Polsce. Hi Piotrkowska to flagowy kompleks mixed - use na mapie Łodzi. Obok walorów estetycznych i biznesowych równie istotne jest jego funkcjonowanie z najwyższym poszanowaniem dla zasad dotyczących ekologii i minimalizowania negatywnego wpływu na otoczenie, a także komfortu i rozwoju lokalnych społeczności oraz dobrego funkcjonowania w tkance miejskiej – mówi Justyna Drużyńska, Director of Office Operations w Master Management Group.

W budynku zastosowano szereg rozwiązań, które ograniczają zużycie energii. To strefowane i włączane czasowo oświetlenie LED we wnętrzach i na zewnątrz budynku, energooszczędne windy, a także czasowo włączany system HVAC, odpowiedzialny za sprawną wymianę powietrza w pomieszczeniach. W zakresie gospodarowania wodą, zamontowano energooszczędną armaturę i urządzenia AGD, czujniki wycieku oraz szybkie systemy odcięcia wody na wypadek awarii. Ciekawym rozwiązaniem, zastosowanym w obiekcie, jest polityka zrównoważonego gospodarowania materiałami. Wyznaczono miejsce magazynowania przedmiotów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i opracowano standardy gospodarowania nimi. Dla pracowników istotne jest wprowadzenie w życie polityki promowania zrównoważonego transportu, czego wyrazem są udogodnienia dla rowerzystów, jak szatnie i zadaszone parkingi, a także stacje ładowania pojazdów elektrycznych. W obiekcie wdrożono także politykę dbałości o czystość wody i powietrza, montując czujniki stężenia zanieczyszczeń w powietrzu i wycieku substancji szkodliwych do powietrza i wody. Miejsca pracy mają zapewniony dostęp do światła dziennego o natężeniu spełniającym wszystkie standardy oraz widok z okien i pełną kontrolę nad temperaturą w pomieszczeniach. W całym obiekcie zadbano o udogodnienia dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się i rodziców z dziećmi. Pracownikom zapewniono także pomieszczenia socjalne. W budynku znajduje się także siłownia, pozwalająca na utrzymanie sprawności fizycznej. Obiekt współpracuje ponadto z zewnętrznym ekspertem w zakresie ekologii, który trzyma pieczę nad realizacją wdrożonych standardów, dbałością o roślinność i ptaki - zapewniono im poidełka na dachu budynku.

Pliki