100% jakościowego tenant mixu w centrach zarządzanych  przez Master Management Group

Master Management Group weszło w 2023 rok z poziomem najmu sięgającym blisko 99 procent w całym portfolio obiektów handlowych w Polsce. Centra odwiedziło łącznie ponad 12 mln klientów w 2022 roku, a w pasażach handlowych pojawiły się nowe marki debiutujące w regionach. Sukcesy odnotowano też w obszarze biurowym, zarządzanym przez MMG.

- W minionym roku naszą uwagę koncentrowaliśmy na wzmocnieniu jakości portfela marek obecnych w obiektach, zarządzanych przez Master Management Group. Konsekwentna praca nad rozwojem oferty zaowocowała stabilnie rosnącą liczbą klientów i zwiększającymi się obrotami. Pierwszy rok po serii lockdownów spowodowanych pandemią był też okazją do wnikliwej analizy działania wszystkich centrów, również w nowych, tak trudnych okolicznościach jak wojna czy inflacjamówi Paul Kuśmierz, CEO Master Management Group.

Jednym z czołowych wydarzeń dla klientów centrów z portfolio MMG okazał się debiut perfumerii Douglas na lokalnych rynkach w Kutnie, Ełku i Oświęcimiu. Popularna marka została bardzo entuzjastycznie przyjęta przez mieszkańców, zyskując tłumy odwiedzających. Perfumerie zadebiutowały na łącznej powierzchni 500 m2. W Ciechanowie, Ełku i Kutnie otwarto nowoczesne salony polskiej marki Ochnik, z galanterią skórzaną i ubraniami, zajmujące łącznie ponad 460 m2 powierzchni handlowej. Galeria Różana w Kutnie zyska też restaurację KFC, która na mocy umowy podpisanej pod koniec minionego roku, zostanie wybudowana w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia do obiektu. Dwukondygnacyjny lokal liczył będzie 300 m2. W popularnym centrum przedłużono i rozszerzono również umowy najmu dla sklepów grupy LPP.

- Sprawne zarządzanie zdywersyfikowanym portfelem obiektów Master Management Group, skupiającym zróżnicowane formaty handlowe - od tradycyjnych galerii, przez hybrydy, po małe centra osiedlowe i parki handlowe - buduje ich wartość i przewagę konkurencyjną w każdej z lokalizacji. Skupienie w jednym miejscu pełnego zakresu usług pozwala nam jasno wytyczać cele dla każdego z centrów i konsekwentnie je realizować, czerpiąc z doświadczeń i wiedzy naszych menadżerów oraz partnerów biznesowychmówi Remigiusz Królikowski, Doradca Zarządu w Master Management Group.

- Ufają nam biznesowo duże marki sieciowe, co jasno pokazuje doświadczenie minionego roku, z kontraktami z Douglas, Ochnik, Half Price, grupą LPP czy KFC. Budujemy 100-procentowy jakościowo portfel najemców, dobrze skrojony do każdej lokalizacji, na miarę oczekiwań klientów i potencjału danego miejsca. To pozwala naszym najemcom wypracowywać satysfakcjonujące obroty, a klientom czerpać zadowolenie z zakupówmówi Anna Polak, Head of Leasing w Master Management Group.

Wiele obiektów, jak m.in. Galeria Różana w Kutnie, Centrum MMG w Ciechanowie i w Józefosławiu oraz parki handlowe w Piekarach i Szczecinie zakończyły miniony rok ze 100 - procentowym poziomem najmu. Poszczególne sklepy w obiektach, zarządzanych przez Master Management Group, inwestowały w nowoczesne wnętrza oparte o najnowsze koncepty sprzedażowe. Renowacji poddawano też fasady i pasaże samych obiektów. W działaniach marketingowych odwoływano się do komunikacji z lokalnymi społecznościami, a do komercyjnych przestrzeni zapraszano popularne miejskie wydarzenia czy nawet festiwale teatralne.

Hi Piotrkowska z nowymi umowami najmu
Udany 2022 rok należy również do nowoczesnego biurowca Hi Piotrkowska w Łodzi, zarządzanego przez Master Management Group. To obiekt łączący dwa biurowce o powierzchni 21 000 m2, przestrzeń handlową, zajmująca 5 000 m2 i hotel, w ścisłym centrum miasta. W minionym roku podpisano tam umowy na łączną powierzchnię 6 000 m2.

Jeszcze w tym roku do najemców biurowca dołączy światowy lider w zakresie oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów - firma Signify, która zajmie powierzchnię 2,8 tysiąca m2. Do kompleksu Hi Piotrkowska firma przenosi swoje Europejskie Centrum Rozliczeń, w którym pracować będzie ponad 200 osób. Latem tego roku dwa piętra najwyższego biurowca w mieście zajmie z kolei 550 pracowników firmy Sii - lidera usług IT, inżynierii i BPO w Polsce, którzy z Łodzi realizować będą projekty dla klientów z całego świata. Zajmą powierzchnię 2400 m2.

 

Pliki