Gramy do jednej bramki

Spójność wizji miasta i inwestora ma niebagatelne znaczenie w kreowaniu nowej przestrzeni miejskiej. Obie grupy interesu tak naprawdę grają do jednej bramki, a ich współpraca może tworzyć istotną wartość dodaną. O tym, jak Hi Piotrkowska wpisuje się w miejski ekosystem mówiJustyna Drużyńska-Krystosiak MRICS, Director of Office Operations.

Hi Piotrkowska zlokalizowana jest w centrum Łodzi - to teren objęty programem rewitalizacyjnym. Co to oznacza dla inwestora?

Zgadza się, obszar Łodzi objęty jest Specjalną Strefą Rewitalizacji. Inwestycja Hi Piotrowska znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie projektu nr 6 rewitalizacji obszarowej centrum miasta. W ramach działań miasta odnowionych będzie sześć budynków i dwa obiekty przestrzeni publicznej, m.in. Teatr Pinokio i Centrum Sztuki Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży. Master Management Group, jako deweloper HI Piotrkowska, rozwinie podjęte działania miasta, przywróci do życia zdegradowaną część obszaru w kwartale pomiędzy Aleją Kościuszki, a Piotrkowską i uzupełni go o nowe funkcje. To z kolei przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności biznesowej śródmieścia. Tworzymy nową przestrzeń i wpisujemy się w historię metamorfozy śródmieścia.

 

To atuty, ale zapewne nie brakuje również wyzwań...

Na pewno wyzwaniem jest czas. Prace rewitalizacyjne mogą, choć nie muszą trwać dłużej niż realizacja nowego budynku. W naszym przypadku, fasada małego budynku przyległego do pierzei ulicy Piotrkowskiej, musiała być zaprojektowana spójnie z istniejącą zabudową ulicy, a następnie uzyskać pozytywną ocenę konserwatora zabytków. Z uwagi na lokalizację inwestycji i bliskość terenów o charakterze historycznym, projekt całej inwestycji Hi Piotrkowska konsultowany był z Komitetem ds. Rewitalizacji Miasta Łodzi.

Link do pełnej wersji wywiadu:
http://www.propertynews.pl/biura/gramy-do-jednej-bramki,73967.html