Zarządzanie aktywami i nieruchomościami

Z chwilą ukończenia budowy nieruchomości lub jej akwizycji, MMG może rozpocząć aktywne zarządzanie powierzonym nam obiektem w sposób dopasowany do indywidualnych wymagań klienta.

Wiemy, jak osiągnąć optymalną synergię pomiędzy bieżącą działalnością a długoterminowym zarządzaniem obiektem. Zdajemy sobie sprawę, że naszym klientom zależy na wysoce zorganizowanym, a jednocześnie innowacyjnym zarządzaniu nieruchomością, przynoszącym długookresowe zyski.

Od samego początku staramy się maksymalizować potencjał dochodowy nieruchomości handlowej naszego klienta lub partnera, dążąc do zwiększenia jej wartości ekonomicznej zgodnie z indywidualnymi założeniami inwestycyjnymi. W tym celu stosujemy najwyższe standardy w bieżącym administrowaniu nieruchomością, szczegółowe analizy oraz aktywne podejście do zarządzania najmem, zapewniając możliwie najwyższą rentowność inwestycji.


MMGM oferuje:

  • wsparcie techniczne nieruchomości,
  • usługi w zakresie wynajmu i zarządzania najemcami,
  • marketing,
  • pełen zakres usług rachunkowych na miejscu dla aktywów i spółek celowych,
  • zarządzanie spółką i raportowanie według międzynarodowych standardów sprawozdawczości,
  • zarządzanie najmem przy wykorzystaniu najlepszych rozwiązań informatycznych.

MMG posiada udokumentowane osiągnięcia w zakresie zarządzania aktywami problematycznych inwestycji komercyjnych i mało rentownych centrów handlowych. Wiemy, jak zwiększyć szanse powodzenia przedsięwzięcia poprzez  dostrzeżenie i wykorzystanie ukrytych atutów nieruchomości.

Siedziba firmy:
ul. Książęca 19/3
00-498 Warszawa

E-mail: biuro@mmgm.pl
Telefon: +48 22 584 59 40

Informacje o wynajmie:
leasing@mmgm.pl